De zorg voor onze leerlingen

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

zondag 23 mei

Vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden De jeugdarts en jeugdverpleegkundige CJG komen regelmatig op de school van uw kind. U kunt de jeugdverpleegkundige ontmoeten opLees meer

Lees verder

De zorg op grote lijnen

vrijdag 1 juli

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer-Lees meer

Lees verder

Gescheiden ouders

vrijdag 2 augustus

Gescheiden ouders: hoe gaat school hiermee om? Elke school krijgt wel te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voorLees meer

Lees verder

Hoogbegaafd… En dan? Groep 9!

dinsdag 13 juli

Groep 9 is de bovenschoolse plusklas van Leerplein055 in Apeldoorn. Elke woensdag- en vrijdagochtend komen hoogbegaafde kinderen van Leerplein055-basisscholen naar Groep 9. Groep 9 heeftLees meer

Lees verder

Intensieve taalklassen en wereldschool

zondag 6 juni

De Intensieve Taalklas (ITK) is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder Leerplein055. DeLees meer

Lees verder

Intern begeleider

dinsdag 13 juli

Op alle Leerplein055-basisscholen is de interne begeleiding als functie ingevuld.  Op deze manier werkt Leerplein055 met kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). DeLees meer

Lees verder

Leesprotocol

dinsdag 2 juni

Verschillende inzichten, zoals bijvoorbeeld observaties en toetsresultaten, worden gebruikt om het lees- en spellingonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van deLees meer

Lees verder

Meldingen over kinderen (verwijsindex)

maandag 7 juni

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.Lees meer

Lees verder

Nieuwe leerlingen

maandag 20 december

Wanneer uw kind op onze school is ingeschreven, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar school te gaan om teLees meer

Lees verder

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

donderdag 26 augustus

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen over ziek zijn en onderwijs. Ga hierover inLees meer

Lees verder

Passend Onderwijs Apeldoorn PO

maandag 12 juli

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere schoolLees meer

Lees verder

Schoolondersteuningsprofiel

dinsdag 29 juni

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan de leeftijdsgroep, bieden wij een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd opLees meer

Lees verder

Sociale veiligheid

maandag 2 juli

De scholen van Leerplein055 hebben een veiligheidsbeleid voor de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Dit veiligheidsbeleid bestaat uit maatregelen gericht op het voorkomen van incidenten. Als er toch een incidentLees meer

Lees verder