Openbaar onderwijs

Actief Burgerschap

dinsdag 29 juni

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturenLees meer

Lees verder

Anti-discriminatiebeleid

dinsdag 12 maart

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging,Lees meer

Lees verder

Bestuur Leerplein055

dinsdag 30 november

Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van Leerplein055 en is verantwoordelijk voor het beleid van de organisatie; de Raad van Toezicht houdt daarLees meer

Lees verder

Missie van Leerplein055

maandag 29 juni

Circa 3700 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen op henLees meer

Lees verder

Openbaar onderwijs

maandag 7 juni

Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de openbare scholen van Leerplein055, draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de kernwaardenLees meer

Lees verder

Toelatingsbeleid basisscholen Apeldoorn

maandag 21 maart

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds dit jaar het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer

Lees verder