Opvoedingsondersteuning Home-Start

Geplaatst op dinsdag 25 juni 2019

Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen. Ouders, vrijwilligers en verwijzers in de buurt van onze Home-Start locatie kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze coördinator(en). Let op: gezinnen kunnen alleen meedoen aan het Home-Start programma in hun eigen gemeente.

Wat kun u verwachten?

  • een steuntje in de rug;
  • ondersteuning bij praktische zaken;
  • ondersteuning bij de opvoeding;
  • de mogelijkheid om contacten te leggen met andere ouders.

Hoe kun u Home-Start bereiken?

Home-Start Apeldoorn wordt aangeboden door Stimenz:

telefoon 088 784 64 64
Mail: home-start@stimenz.nl

Brinklaan 268
7311 JD Apeldoorn

Klik hier voor de coördinatoren van Home-Start Apeldoorn

www.stimenz.nl