De zorg op grote lijnen

vrijdag 1 juli

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen datLees meer

Lees verder

Diversiteit en seksualiteit

dinsdag 2 juni

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer

Lees verder

Flexibele onderwijstijden

dinsdag 21 juli

Twee Leerplein055-scholen Sterrenschool Apeldoorn en Dalton Sterrenschool De Vliegenier kregen in juni 2020 opnieuw toestemming van het ministerie van Onderwijs om onderwijstijd flexibel in te richten. Beide scholenLees meer

Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

dinsdag 21 juli

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer

Lees verder

Gebruikersovereenkomst OuderApp

woensdag 24 oktober

Leerplein055 vindt respectvol omgaan met elkaar belangrijk. Deze gebruikersovereenkomst veronderstelt dat gebruikers van de OuderApp vanuit hun eigen verantwoordelijkheid handelen naar hetgeen hierin is vastgelegd.Lees meer

Lees verder

Gemeente Apeldoorn

dinsdag 12 maart

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn Contact telefoonnummer: 14 055. bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Lees verder

Gescheiden ouders

vrijdag 2 augustus

Gescheiden ouders: hoe gaat school hiermee om? Elke school krijgt wel te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voorLees meer

Lees verder

GIGANT, markant in cultuur

maandag 29 juni

Nieuwstraat 377 7311 BR Apeldoorn Tel: (055) 521 63 46 Mail: info@gigant.nl www.markantapeldoorn.nl

Lees verder

GMR

dinsdag 25 juni

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer

Lees verder

Hoogbegaafd… En dan? Groep 9!

dinsdag 2 juni

Groep 9 is de bovenschoolse plusklas van Leerplein055 in Apeldoorn. Elke woensdag- en vrijdagochtend komen hoogbegaafde kinderen van Leerplein055-basisscholen naar Groep 9. De woensdagochtend isLees meer

Lees verder