Huiselijk geweld en kindermishandeling

dinsdag 25 juni

Een veilige en gezonde (thuis)omgeving, goed onderwijs en een passende ondersteuning dragen bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Het signaleren van kindermishandeling is een wettelijkeLees meer

Lees verder

Identiteit van ons onderwijs: openbaar!

vrijdag 2 augustus

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ze ook hebben. Het openbaar onderwijs leert kinderen vanLees meer

Lees verder

Inspectie van het Onderwijs

dinsdag 12 maart

Postadres Postbus 2730 3500 GS Utrecht website: www.onderwijsinspectie.nl

Lees verder

Intensieve taalklassen

vrijdag 2 augustus

De Intensieve Taalklas (ITK) is een initiatief van de gemeente Apeldoorn in samenwerking met de drie grote besturen voor basisonderwijs in Apeldoorn, waaronder Leerplein055. DeLees meer

Lees verder

Intensieve taalklassen (ITK)

dinsdag 27 september

Titia Schultz coördinator Intensieve Taalklassen E-mail: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl Website: www.intensievetaalklassen-apeldoorn.nl  Postadres: Postbus 25 7300 AA Apeldoorn Bezoekadres: 1e Wormenseweg 158 7331 MR  Apeldoorn

Lees verder

Intern begeleider

woensdag 11 september

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer

Lees verder

Klachtenprocedure

woensdag 26 juni

Wat te doen bij een klacht? Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is aan te bevelen stappen in deLees meer

Lees verder

Klokkenluidersregeling Leerplein055

woensdag 31 juli

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten vanLees meer

Lees verder

Landelijke geschillencommissie

dinsdag 25 juni

Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508  AD Utrecht Telefoon: 030 – 280 9590 info@onderwijsgeschillen.nl website Onderwijsgeschillen – informatie voor ouders en verzorgers

Lees verder

Leerlingvolgsysteem

maandag 8 juli

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer

Lees verder