Leesprotocol

dinsdag 2 juni

Verschillende inzichten, zoals bijvoorbeeld observaties en toetsresultaten, worden gebruikt om het lees- en spellingonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van deLees meer

Lees verder

Medisch handelen

donderdag 5 september

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. De kans bestaat daarmee dat medewerkers (vrijwillig) handelingen verrichten waartoe zijLees meer

Lees verder

Meldingen over kinderen (verwijsindex)

vrijdag 28 augustus

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.Lees meer

Lees verder

Missie van Leerplein055

maandag 29 juni

Circa 3700 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen op henLees meer

Lees verder

Naar het voortgezet onderwijs

dinsdag 7 oktober

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de Centrale Eindtoets basisonderwijs. Alle Leerplein055-scholen nemen deze toets af van het CITO. De toetsLees meer

Lees verder

Nieuwe leerlingen

dinsdag 12 maart

Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar schoolLees meer

Lees verder

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

vrijdag 1 juli

Het samenwerkingsverband heeft een nieuw ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn vastgesteld in juni 2018 voor de periode van 2018-2022. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, deLees meer

Lees verder

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

donderdag 9 oktober

De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs aan kinderen die in het ziekenhuis of thuis worden verpleegd. De SOZKA werkt samen metLees meer

Lees verder

Onderwijsbegeleidingsdienst ‘IJsselgroep’

dinsdag 21 juli

2e Wormenseweg 80 7331 VG Apeldoorn telefoon 088 093 15 1521 info@ijsselgroep.nl

Lees verder

Onderwijstijd

vrijdag 2 augustus

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur lesLees meer

Lees verder