Medisch handelen

zondag 6 juni

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. Het personeel van Leerplein055 mag echter geen medische handelingen verrichten voorLees meer

Lees verder

Meldingen over kinderen (verwijsindex)

maandag 7 juni

Soms heeft je kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij je kind betrokken zijn of ondersteuning bieden.Lees meer

Lees verder

Missie van Leerplein055

maandag 29 juni

Circa 3700 leerlingen bezoeken dagelijks de scholen van Leerplein055. Onderwijs aan kinderen staat bij ons centraal, dat betekent dat alles wat we doen op henLees meer

Lees verder

Naar het voortgezet onderwijs

donderdag 26 augustus

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staatLees meer

Lees verder

Nieuwe leerlingen

maandag 20 december

Wanneer uw kind op onze school is ingeschreven, is er voor uw kind de gelegenheid om een aantal dagdelen naar school te gaan om teLees meer

Lees verder

Ondersteuningsplan Passend Onderwijs

maandag 12 juli

Het samenwerkingsverband heeft in juni 2018 een ondersteuningsplan Passend Onderwijs Apeldoorn vastgesteld voor de periode 2018-2022. Dit ondersteuningsplan is met de gemeente, de onderwijsbesturen enLees meer

Lees verder

Onderwijs aan langdurig zieke kinderen

donderdag 26 augustus

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen over ziek zijn en onderwijs. Ga hierover inLees meer

Lees verder

Onderwijsbegeleidingsdienst IJsselgroep

zondag 2 mei

Bezoekadres 2e Wormenseweg 80 7331 VG Apeldoorn 088 093 16 16 info@ijsselgroep.nl

Lees verder

Onderwijstijd

maandag 7 juni

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uurLees meer

Lees verder

Openbaar onderwijs

maandag 7 juni

Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de openbare scholen van Leerplein055, draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de kernwaardenLees meer

Lees verder