Sponsoring

Geplaatst op dinsdag 12 maart 2013

Sponsoring in relatie tot de school doet zich de laatste jaren steeds meer voor. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ 2015-2018 zoals afgesloten tussen de staatssecretaris van onderwijs, de PO-raad en andere partijen.

Klik hier om het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018’

Een aantal uitgangspunten over het omgaan met sponsoring op school zijn:

  • De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstelling en taak van de school;
  • Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen;
  • Sponsoring mag de objectiviteit, geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van het onderwijs niet aantasten;
  • Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet be├»nvloeden;
  • Sponsoring mag niet leiden tot afhankelijkheid van de sponsor (m.a.w. de continu├»teit mag niet in het gedrang komen als er sponsoring zou wegvallen).