Toetsen en resultaten

Afnamedata basisschool eindtoets

vrijdag 19 augustus

De afnameperiodes van de Centrale Eindtoets voor het schooljaar 2018–2019 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. De papieren Centrale Eindtoets bestaat in 2019Lees meer

Lees verder

Leerlingvolgsysteem

dinsdag 23 augustus

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer

Lees verder

Naar het voortgezet onderwijs

dinsdag 7 oktober

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de eindtoets basisonderwijs, ook van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer

Lees verder

Resultaten en opbrengsten

woensdag 13 september

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer

Lees verder