Toetsen en resultaten

Afnamedata Centrale Eindtoets (Cito)

dinsdag 25 juni

Centrale Eindtoets gaat dit schooljaar niet door Vanwege de situatie rondom het coronavirus worden er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoetsen afgenomen. Minister Slob heeft ditLees meer

Lees verder

Leerlingvolgsysteem

maandag 8 juli

Een leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordtLees meer

Lees verder

Naar het voortgezet onderwijs

dinsdag 7 oktober

Kinderen uit groep 8 krijgen in april te maken met de Centrale Eindtoets basisonderwijs. Alle Leerplein055-scholen nemen deze toets af van het CITO. De toetsLees meer

Lees verder

Resultaten en opbrengsten

woensdag 5 juni

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer

Lees verder