Vertrouwenspersonen, beleid en klachtenprocedure

Anti-discriminatiebeleid

dinsdag 12 maart

Onder discriminatie wordt verstaan: ‘Elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft, dat mensen worden achtergesteld, veroordeeld of beledigd op grond van ras, geloof, levensovertuiging,Lees meer

Lees verder

Gebruik van foto- en filmopnames

maandag 30 maart

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer

Lees verder

Huiselijk geweld en kindermishandeling

dinsdag 25 juni

Een veilige en gezonde (thuis)omgeving, goed onderwijs en een passende ondersteuning dragen bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. Het signaleren van kindermishandeling is een wettelijkeLees meer

Lees verder

Klachtenprocedure

woensdag 26 juni

Wat te doen bij een klacht? Het kan zijn, dat u een klacht heeft over de school. Het is aan te bevelen stappen in deLees meer

Lees verder

Klokkenluidersregeling Leerplein055

woensdag 31 juli

De klokkenluidersregeling is een regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen Leerplein055. De klokkenluidersregeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten vanLees meer

Lees verder

Medisch handelen

donderdag 5 september

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. De kans bestaat daarmee dat medewerkers (vrijwillig) handelingen verrichten waartoe zijLees meer

Lees verder

Toelating/handhaving van leerlingen

vrijdag 2 augustus

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer

Lees verder

Vertrouwenspersoon (extern)

zondag 29 januari

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer

Lees verder